Gmina Wohyń - Sołtysi Drukuj

Lp.

Nazwisko i imię

Sołectwo

1.

Gmur Bożena

Bezwola I

2.

Hwaryluk Grażyna

Bezwola II

3.

Zdunek Marek

Bojanówka

4.

Droździk Sławomir

Branica Kolonia

5.

Kolęda Edyta

Branica

6.

Paginowska Justyna

Kuraszew

7.

Koniak-Tokarska Aneta

Lisiowólka

8.

Kondratiuk  Maria

Ossowa

9.

Bojaczuk Wiesław

Ostrówki

10.

Niedobylska Barbara

Planta

11.

Wincierzewski Adam

Suchowola

12.

Muszyńska Barbara

Suchowola Kolonia

13.

Rymuszka Marek

Świerże

14.

Kiewel Mirosław

Wohyń I

15.

Daniłkiewicz-Niewęgłowska Katarzyna

Wohyń II

16.

Piec Artur

Wólka Zdunkówka

17.

Łućko Krzysztof

Zbulitów Mały