Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne. a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Pytania radnych w sprawach bieżących.
6.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady za 2018 rok, zapytania.
7.    Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady na 2019 rok, zapytania.
8.    Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Wohyń na 2019 rok, zapytania.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
-    w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
-    w sprawie diet dla radnych i sołtysów;
-    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych tym programem ;
-    w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wohyń;
-    w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.;
-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.;
10.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
11.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12.  Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Barszczewski

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
21 Maja 2019
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława,
Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor,
Wiktoriusz

Do końca roku zostało 225 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Pogoda

Informacje