Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń,, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.

 

a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
6.    Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/18; zapytania.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały:
-    zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród,
-    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wohyń oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
-    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów,
-    w sprawie w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wohyń,
-    w sprawie zmiany Statutu Gminy Wohyń,
-    w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2018 r.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z VII kadencji.
10.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kratiuk

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
18 Lipca 2019
Imieniny obchodzą
Arnold, Arnolf, Erwin, Erwina, Kamil,
Karolina, Robert, Roberta, Szymon,
Unisław, Wespazjan

Do końca roku zostało 167 dni.
Zodiak: Rak

Pogoda

Informacje