Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń,
z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.


a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacje stałych komisji Rady Gminy o pracy między sesjami, zapytania.
6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
-    wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2017 r.,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,
-    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2017 r.
-    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2017 r.,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2017 r.,
-    zapytania, dyskusja. 
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
-    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.,
-     w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2017,
-    w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2018 r.
8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9.    Wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kratiuk

 

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
21 Maja 2019
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława,
Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor,
Wiktoriusz

Do końca roku zostało 225 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Pogoda

Informacje