Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że w dniu 02 marca 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne. a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Wohyń przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie w 2017 r.; dyskusja.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały:
-    w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  lokalu użytkowego,
-    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (3 uchwały),
-    w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego,
-    w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wohyń oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane,
-    w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2018 roku,
-    w sprawie podziału Gminy Wohyń na okręgi wyborcze, ustalenia numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Wohyń,
-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2018 r.
7.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9.    Wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kratiuk

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Czerwca 2018
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia,
Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Pogoda

Informacje