Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zaproszenie do udziału w sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Wohyń, dnia 7 czerwca 2013 r.


Mieszkańcy Gminy Wohyń


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w strażnicy OSP Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
– wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2012 r.,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.,
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2012 r.
– przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2012 r.,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2012 r. ,
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanie budżetu za 2012 r., 
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2012 ,
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
/-/ Dorota Iwanejko

 

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
17 Października 2019
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Zodiak: Waga

Pogoda

Informacje