Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Wohyń, dnia 18 marca 2013 r.


Mieszkańcy Gminy Wohyń


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 26 marca 2013 r. ( wtorek ) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wohyń sala nr 1 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie sprawozdań poszczególnych komisji za 2012 rok
6. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wohyń,
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wohyń do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
- w spawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2013 r.,
- w sprawie funduszu sołeckiego,
- zmieniającej uchwałę w sprawie poręczenia pożyczki,
- w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2013r.
7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
/-/ Dorota Iwanejko

 

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
17 Października 2019
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Zodiak: Waga

Pogoda

Informacje