Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.
a.    stwierdzenie quorum;

b.    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Pytania radnych w sprawach bieżących.
6.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
7.    Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Wohyń dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
- w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;
- w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach
na ławników;
- zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.;
- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wohyń;
- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wohyń.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
10.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
- z dnia 21 czerwca 2019 r.;
- z dnia 28 czerwca 2019 r.;
- z dnia 22 lipca 2019 r.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Barszczewski

 

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
17 Października 2019
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Zodiak: Waga

Pogoda

Informacje