Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj Email

Mieszkańcy Gminy Wohyń


Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Gminy Wohyń poprzez firmę wyłonioną w przetargu, będzie odbierał każdą ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę. Na terenie Gminy Wohyń opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od gospodarstwa domowego w następujący sposób:

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty za 1 miesiąc wynosi:
gospodarstwo 1 osobowe -   6 zł,
gospodarstwo 2 osobowe - 12 zł,
gospodarstwo 3 osobowe - 18 zł,
gospodarstwo 4 osobowe - 24 zł,
gospodarstwo 5 osobowe i większe - 26 zł.

Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty została podwojona i za 1 miesiąc wynosi:
gospodarstwo 1 osobowe - 12 zł,
gospodarstwo 2 osobowe - 24 zł,
gospodarstwo 3 osobowe - 36 zł,
gospodarstwo 4 osobowe - 48 zł,
gospodarstwo 5 osobowe i większe - 52 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami będą Państwo uiszczać przelewem na rachunek bankowy Gminy Wohyń nr  37 8046 1054 2006 0900 0101 0001  lub w kasie urzędu gminy kwartalnie,
tj. za I kwartał do 31 marca danego roku, za II kwartał do 30 czerwca, za III kwartał do 30 września i za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

SKŁADANIE DEKLARACJI
Każdy właściciel nieruchomości, jak również współwłaściciel, zarządca/użytkownik, użytkownik wieczysty bądź inny podmiot władający nieruchomością na której zamieszkują mieszkańcy powinien złożyć do 31 maja 2013 roku deklarację, w której;
-  wskaże wielkość swojego gospodarstwa domowego,
-  zadeklaruje czy na nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
W deklaracji należy wskazać osoby faktycznie zamieszkujące w gospodarstwie domowym. Ewentualne rozbieżności między zamieszkiwaniem a zameldowaniem można wyjaśnić w oddzielnym oświadczeniu składanym razem z deklaracją lub na ostatniej stronie deklaracji w wolnym miejscu.

Deklarację należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Wohyń (piętro I) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń.

SEGREGACJA ODPADÓW
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć daną nieruchomość w pojemniki/worki na odpady
komunalne we własnym zakresie. Na nieruchomościach, gdzie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów mieszkańcy będą zobowiązani odrębnie gromadzić następujące rodzaje odpadów:

1. odpady opakowaniowe (tzw. „suche”) – w osobnym worku foliowym /pojemniku koloru żółtego,
2. odpady ze szkła opakowaniowego – w osobnym worku foliowym/pojemniku koloru zielonego ,
3. odpady biodegradowalne kuchenne (bioodpady) i z pielęgnacji terenów zielonych
(odpady zielone)  – w osobnym pojemniku koloru brązowego,
4. popioły – w osobnym pojemniku koloru szarego/czarnego lub w metalowym (cynkowym),
5. pozostałe odpady zbierane selektywnie – w osobnym pojemniku/worku,

6. odpady komunalne zmieszane (właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzenie
odpadów zmieszanych) – w osobnym pojemniku koloru szarego/czarnego lub w metalowym.

Dopuszcza się stosowanie pojemników/worków o innych niż wymienione wyżej kolorach pod warunkiem czytelnego opisania ich zawartości tj. rodzaju zgromadzonych w nich odpadów

Do pojemników na odpady komunalne nie należy wrzucać błota, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.
Szczegóły dotyczące sposobów segregacji znajdują się na odwrocie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wohyń oraz w załączniku.

 

Załączniki
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Informacje.pdf)Informacje.pdf 67 Kb16.05.2013 11:43
Pobierz (Założenia systemu zagospodarowania odpadów.pdf)Założenia systemu zagospodarowania odpadów.pdf 231 Kb16.05.2013 11:43
 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
17 Października 2019
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Zodiak: Waga

Pogoda

Informacje