Termomodernizacja Drukuj

Gmina Wohyń realizuje projekt "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wohyniu". Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez wykonie poniższych prac:


- termorenowacja stropu matami z wełny mineralnej,
- wymiana okien na pięciokomorowe PCV, szklone szkłem bezpiecznym, niskoemisyjnym,
- wymiana drzwi na aluminiowe w kolorze białym z samozamykaczem, szklone szkłem bezpiecznym, niskoemisyjnym,
- wymiana orynnowania na stalowe powlekane wraz z obróbkami dekarskimi,
- wymiana instalacji odgromowej,
- modernizacja i regulacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą zaworów grzejnikowych i odpowietrzających,
Prace wykonuje przedsiębiorstwo "GELA" Usługi budowlane Barbara Jabłońska
z Ćmiłowa za kwotę brutto 512 612,72 zł.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Termin zakończenia robót: wrzesień 2013 r.

 

galeria