Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli Drukuj

ZARZĄDZENIE  Nr 16/2013

WÓJTA GMINY WOHYŃ

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli

 

 

Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przeprowadza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół

im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli.

2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół

im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli stanowi załącznik

do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wohyń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Załącznik Nr 16._drugi konkurs_docx.pdf)Załącznik Nr 16._drugi konkurs_docx.pdfZałącznik do Zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Wohyń z dnia 27 maja 2013 r. 39 Kb27.05.2013 22:55