Zaproszenie Drukuj

 

Wohyń, dnia 02 maja 2013 r.


Mieszkańcy Gminy Wohyń

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 10 maja 2013 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezesa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki”
na temat bieżącej działalności; dyskusja.
6. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Wohyń,
- zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2013 r. ,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Dorota Iwanejko

 

Załączniki
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Sesja maj 2013 internet.pdf)Sesja maj 2013 internet.pdf 216 Kb02.05.2013 12:47