Chodnik w Suchowoli Drukuj

Na podstawie Umowy o Przyznanie pomocy Nr 00313-6930-UM0330370/12 w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy z funduszu ”Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Wohyń wykonała w okresie od września do końca października 2012 roku chodnik w ciągu drogi powiatowej 1246L w miejscowości Suchowola.


Wartość całej inwestycji wyniosła 138 476,60 zł, a wartość uzyskanego dofinansowania 52 388 zł. Łączna powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami wynosi 937,5 m2. Oznakowano przejścia dla pieszych. Wykonana inwestycja poprawiła walory turystyczne jak i bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Suchowola.

 

galeria