Ogłoszenie Drukuj

W Urzędzie Gminy Wohyń, pokój nr 9 został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasu, na okres 60 dni. Właściciele lasów mogą w ciągu 30 dni tj. do 21 grudnia 2012r. składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.