Zaproszenie do udziału w sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj

Mieszkańcy Gminy Wohyń


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wystąpienie przedstawicieli Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „NASZ  SAD” w Wohyniu
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wohyń na 2013r.,
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
zmieniająca uchwałę
- w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Wohyń
- w sprawie  podziału Gminy Wohyń na okręgi wyborcze, ustalenia numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Wohyń,
- w sprawie  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wohyń,
- w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wohyń w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa ze Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wohyń
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wohyń w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa,
- w sprawie zmian w budżecie.
7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
/-/ Dorota Iwanejko

 

Załączniki
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Sesja październik 2 internet 2012.doc)Sesja październik 2 internet 2012.doc 29 Kb23.10.2012 13:37