Drugi nabór wniosków dotyczących demontażu i odbioru azbestu Drukuj

Urząd Gminy informuje, że w ramach "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego" planowany jest od 19 listopada do 18 grudnia 2012 r. drugi nabór wniosków dotyczących demontażu i odbioru azbestu z terenu gminy Wohyń.

Bliższe szczegóły będą znane po cyklu planowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.