Pożegnanie Pani Skarbnik Gminy Wohyń Drukuj

Podczas obrad XII sesji Rady Gminy Wohyń, 27 sierpnia 2019 r., pożegnano odchodzącą na zasłużoną emeryturę Panią Marię Filipiuk - Skarbnika Gminy Wohyń.

Pan Wójt Tomasz Jurkiewicz podziękował za prawie czterdzieści lat pracy zawodowej w Urzędzie Gminy w Wohyniu. Pani Maria zaczynała pracę w 1980 r.  na stanowisku inspektora ds. gospodarki ziemią, następnie w 1990 r.  już jako Kierownik  Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.
Od 1994 r. do 2004 r. pełniła funkcję inspektora w Referacie Finansowym. Na stanowisko Skarbnika Gminy Wohyń  została powołana  1 maja 2004 r.  i pełniła tę funkcję nieprzerwanie do dnia odwołania.
Pan Wójt  poinformował, że Pani Skarbnik  wykonywała swoją pracę zawsze  sumiennie
i zostawia po sobie tylko bardzo dobre wspomnienia. W imieniu wszystkich zebranych złożył najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią efektywną pracę, pełne zaangażowanie, wszelką pomoc jak również za uśmiech każdego dnia.

W imieniu Radnych Rady Gminy Wohyń, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Barszczewski  wręczył kwiaty, dziękując  za wieloletnią bardzo dobrą współpracę  z Radą Gminy, życzył realizacji szczególnie swoich pasji i zainteresowań w dalszym codziennym życiu z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę.

Uchwałą Rady Gminy Wohyń  od dnia 1 września 2019 r. na stanowisko Skarbnika Gminy została powołana Pani Agnieszka Korczyk.