Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zaproszenie do udziału w sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Wohyń, dnia 10 grudnia 2012 r.

 

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 18 grudnia 2012 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdania z działalności „Pryzmat” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wohyń, 
- w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady Gminy Wohyń
/-/ Dorota Iwanejko

 

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
21 Października 2019
Imieniny obchodzą
Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta,
Hilary, Klemencja, Pelagia, Pelagiusz,
Urszula, Wszebora

Do końca roku zostało 72 dni.
Zodiak: Waga

Pogoda

Informacje