Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zaproszenie do udziału w sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj Email

Wohyń, dnia 20 listopada 2012 r.

 

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 27 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów,
- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- w sprawie podziału Gminy Wohyń na okręgi wyborcze, ustalenia numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Wohyń, ,
- w sprawie zmian w budżecie,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Dorota Iwanejko

 

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
21 Października 2019
Imieniny obchodzą
Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta,
Hilary, Klemencja, Pelagia, Pelagiusz,
Urszula, Wszebora

Do końca roku zostało 72 dni.
Zodiak: Waga

Pogoda

Informacje